Över 300 på vargmöte

Det informationstillfälle i vargfrågan som ordnades i Pörtom uf-lokal på tisdagskvällen samlade över 300 personer. Från arrangörshåll hade man räknat med att fylla salen. Bland en del av de föredragshållare som fanns på plats var man överraskade över det stora intresset. Det är Hans Wickman (rovdjurskontaktperson) som varit initiativtagare till informationstillfället och han menar att oron är stor bland lokalbefolkningen varför ett informationsmöte var på sin plats. Från polisen fanns Mikael Appel närvarande för att bl.a berätta om hur man ska agera om man observerat varg på t.ex gårdsplaner och vilka reglementen som gäller om en varg måste avlivas. Kaj Granlund som bl.a skrivit böcker om vargen hade ett utförligt anförande om varför vargen rör sig i befolkade samhällen och hur vi kan skydda oss. En del av dessa frågor får vi svar på i När-TV:s intervjuer i onsdagens sändning.  Det fanns även representanter från bl.a naturresursinstitutet LUKE och jägarförbundet på plats samt SLC:s ordförande Mats Nylund  m.fl. Mötet höll på i ca 2 och en halv timme varefter publiken fick möjlighet att även ställa en del frågor. Frågor som man skrivit ner till pappers under kaffepausen. Inslag och intervjuer på onsdag i När-TV kl 19, reprisen kl 21. Text/Foto: Maria Launonen

tisdag, mars 20, 2018