50 år senare

På söndagen hissades flaggan på Vargberget för att fira 50-årsjubileum. Flagghissningen sköttes av samma personer som hissade flaggan då när Vargberget invigdes för 50 år sen, nämligen Hans Källström, Karl-Gustav Norrgrann, Gun-Britt Snickars och Vivian Knöös. Jubileumstal hölls av Björn Forsén och sen följde olika aktiviteter på Vargberget. Bl.a byastafett och pokalskidningar. Det föll rikligt med snö på Vargberget under eftermiddagen.

söndag, mars 1, 2020