8.3 2017

19.00 Aktualiteter, bl.a. från barnteater i Pörtom. 19.25 Ung musik. Ett nordiskt musik- projekt. 19.45 Inför våren. Om inredning och att må bra. 20.00 Ny aktivitetsplats. Från Nämpnäs.
1 timme och 10 minuter