A

A

Abborrströmsskatvägen. Väg i västra Norrnäs, går från Strandvägen till Abborströmskatan vid sjöstranden.

Agrimarket. EePee:s järn- och lantbrukshandel i Näsby. Flyttade 2006 till Finby, Högback industriområde och utvidgade samtidigt. Senare Hankkija.

Akranesvägen. Väg i centrum, uppkallad efter Närpes vänort Akranes på Island.

Alenius Isak. Orgelnist i Närpes till 1892. Höll även musiklektioner, verkade som pianostämmare och var dessutom skicklig urmakare. Sonen C.A. Alenius blev rektor för Åbo svenska reallyceum.

Alfthan Knut von. vicehäradsh. Ledande åklagare i Korsholms härad. Tidigare länsman i Närpes. Numera pensionär.

Algots. Svensk konfektionsindustri som etablerade sig i Närpes 1969. Kommunen byggde en stor industrihall i Finby som uthyrdes åt företaget, hallen köptes snart av Oy Algots Ab. Som mest hade Algots 840 anställda, år 1972. Algots ombildades till Oy Suomen Eiser, senare Eiser Konfektion. Eiser gick i konkurs 1993 och hallen stod tom några år innan en del mindre företag flyttade in. Den användes också som mässhall några gånger. År 2000 ombyggdes och tillbyggdes hallen för madrassfabriken Hilding Anders behov och blev Unituli, senare Hilding Anders Finland.

Algotsvägen. Väg i Finby, uppkallad efter Algots textilfabrik som fanns på industriområdet och vars stora hall finns kvar.

Alko. Etablerade sig i Närpes 1991, först i Dynamohuset, sedan i K-hallens hus.

Alvina. Åldringshem i Övermark, invigt 1984, renoverat 2013.

Andelsbanken. Närpes Andelskassa grundades 1955. Fusionerades med Vasa Andelsbank 1975. Kontor i Närpes centrum. Hade även filial i Norrnäs till 1993.

Andelslagsrörelsen. Övermark fick andelsaffär 1905 och 1906 bildades Böle Andelshandel. Snart hade de flesta byar egen andelsaffär. 1919 sammanslogs Näsby, Finby, Böle och Pjelax andelshandlar till Närpes Östra Handelslag. Västra byarnas andelsaffärer sammanslogs också 1919 till Västra Närpes Handelslag. Yttermark, Övermark och Pörtom hade egna andelshandlar. I mitten av 1980-talet bildades Westbotnia vid en sammanslagning av sydösterbottniska andelshandlar. Westbotnia gick i konkurs 1995 och rörelsen övertogs av EePee, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa samma år. 1938 bildades andelsaffären Ådalen, som 1967 uppgick i andelsaffären Vasanejden.

Andersén Peter. Kommun/stadssekreterare i Närpes sedan 1970, senare förvaltningsdirektör. Blev sockenråd 2012. I pension 2016.

Andersrovägen. Gata i centrum, tidigare Genvägen.

Andersson Anders Henrik. Övermark. Bonde, orgelnist. Första ordförande i Övermark kommunalstämma från 1890.

Andersson Hans. Mångårig fullmäktigeledamot, även ordförande för Sfp-gruppen i fullmäktige.

Andersson Holger. Prost, kyrkoherde i Närpes 1970-87. Aktiv präst även efter pensioneringen. Mångårig ordförande för Närpes krigsveteraner. Avled 2016.

Andersson Olof. Bonde, nämndeman. Enligt K V Åkerblom en betydande person i 1500-talets Övermark. Andersson ledde bl.a. ett motstånd mot kronans skatter 1572 och tre år senare riskerade han dödsstraff för uppror mot kronans folk. Han benådades dock på grund av sin höga ålder.

Apoteket i Närpes. Apotek etablerades i Närpes 1908. A.A. Huhtinen var första apotekare och byggde ett ståtligt apotekshus i Strandbergs hörnet, Närpesvägen 6. Här verkade apoteket fram till 1941. Huhtinen efterträddes av J.E. Levan, J. Tanner och L. Tojkander. Den sistnämnde byggde nytt apotekshus på nuvarande adressen Plåtslagarvägen 1. Här fanns apoteket till ca 1950. Andra platser där apoteket funnits är Närpesvägen 23 1950-57, sparbankshuset Nybrovägen 2 1957-85, Närpesvägen 21 1985-2000, Nybrovägen 4 från år 2000 och EePee-huset 2012. Apotekare efter Tojkander var Hjörvald Ström, Edward Wennström, Karl-Erik Källström, Björn Lindroos, Inger Södergård, Erkki Ihalainen.

Arbetskraftsbyrån. Arbetsförmedling startade i Närpes 1949. Tjugo år senare, 1969, byggdes Ämbetsverkshuset, där Arbetskraftsbyrån sedan verkade. Arbetskraftsbyrån blev därefter en del av Sydösterbottens arbetskraftsbyrå. Sedan 2016 sköts lokala arbetskraftstjänster vid samservicebyrån.

Arenius Gabriel. Kyrkoherde i Närpes 1721-30. Född på prästgården i Malax.

Arkeologi. Närpes är rätt rikt på fornminnen och framför allt i Pörtom finns många intressanta fyndplatser. Bronsåldersrösena i Stor- och Småstenrösback hör till landets förnämsta i sin kategori. Efter gränsjusteringarna i samband med kommunreformen på 1970-talet kom större delen av fyndområdena i Storstenrösback att hamna på andra sidan kommungränsen, i Malax. De vårdas dock av hembygdsföreningen i Pörtom, som speciellt under Johannes Weegars tid utfört ett värdefullt fornforskningsarbete. I Pörtom hittades också en liten men nästan oskadad lerkruka på Lokåsen vid sandkörning på 1930-talet. Det viktigaste enskilda fyndet är ett sälskelett som hittades på Kallmossen i Finby av bröderna Valfrid och Einar Kullman vid täckdikningsarbeten 1935. Bland skelettdelarna hittades också en harpun av älgben. Sälen hade jagats på isen för ca 4.800 år sedan, men innan jägaren fick tag på sälen sjönk den till botten med harpunen i sig. På den tiden var vattendjupet över dagens Kallmossen 42 meter, nu är platsen 17 meter över dagens havsnivå. Skelettet finns permanent utställt i en monter på nationalmuseéts fornavdelning nära entrén och räknas som ett av de värdefullaste stenåldersfynden i landet.

Axplock. Bokserie utgiven av Närpes släktforskare. Den första utgavs 1983.

Aspbäckvägen. Väg mellan Frönäsvägen och Bodbackavägen, går genom Svartnäs gårdsgrupp.

Aspnäs. Gårdsgrupp vid Hinjärv träsk i Övermark.

Aspnäsvägen. Väg mellan Ylsöbäck och Bodbacka, på östra sidan av Hinjärv träsk.

alpha id: 
a