Allsång i Pörtom

På onsdagskvällen var det allsångskväll vid hembygdsområdet i Pörtom. Det var fint väder och gott om folk som sjöng med Sören Storbäck som allsångsledare. Nu i juli är det också öppet dagtid i museiområdet och kaffeservering. Gun-Lis Niemi har konstutställning. Den 15 juli är det sommarmarknad. -Inslag i När-TV onsdag från allsången.

måndag, juli 2, 2018