Hälsohuset tar form

Hälsohuset på Mosebacke börjar ha väggar och tak på plats. Bilden är tagen från området med barackskolhusen, huset byggs alltså öster om högstadiet. Hälsohuset ger nya utrymmen åt skolhälsovården när gamla utrymmena rivs i samband med att fd. lärarbostäderna rivs bort. På deras plats skall nya högstadiet komma och dagens högstadieskola skall också rivas.

tisdag, januari 14, 2020