Rariteter i ån

Två ovanliga andfåglar har på senare tid hållit till i Närpes å, nämligen mandarinand och brudand. Båda är sällsynta i våra trakter, den ena hör hemma i Asien, den andra i Amerika. På senare tid tycks de dock ha spridit på sig, delvis genom inplantering men också på egna vingar. Därför förekommer de glest i Europa numera också. Att de båda håller ihop i Närpes å beror kanske på att de, trots sina olikheter, hör till samma familj.

söndag, april 26, 2020