Självständighetsdag

På söndagen var det självständighetsdag och traditionell kransnedläggning, i förgrunden på bilden Olav Sjögård, Bjarne Friman, Tom Ingvesgård och Håkan Westermark. Före det hölls själständighetsgudstjänst i kyrkan, liksom i Övermark och Pörtom. Ingen vanlig självständighetsfest hölls pga. coronan, men en programstund sändes i När-TV med en grupp av manliga sångare som uppträdde under Tobias Udds ledning, fullmäktigeordförande Johanna Borg höll tal och Viktor Strömbäck hälsade välkommen. -På kvällen höll en grupp ljuståg till krigargravarna, här talade Marcus Jakobsson.

söndag, december 6, 2020