Skolfred utlystes

På onsdagsmorgonen samlades alla elever och lärare vid Mosebacke skolcentrum för att liksom tidigare år utlysa skolfred och önska trygghet och glädje för alla som går i skolan.

Utlysningstexten läses av abiturient Elin Svedman och den sista meningen i texten lästes sedan på finska, engelska, bosniska, vietnamesiska, ryska, filippinska, bulgariska, arabiska, spanska, thai, estniska, polska, tyska och franska, totalt 15 språk. Skolmusikkåren spelade och flaggan hissades. Bilder från detta i När-TV:s sändning på onsdag.
onsdag, augusti 22, 2018