Våren på väg

En bild från Svartösund, där ganska många svanar har slagit sig ner i väntan på mer öppet vatten och upptinande marker. Sundets strömdrag mellan Pjelaxfjärden och havet har gett öppet vatten trots att isen är tjock en bit därifrån. Med april kommer tydligen våren, även om den riktiga vårvärmen ännu tycks dröja.

tisdag, april 3, 2018