24.8 2016

Aktualiteter: byggen vid torget, skördeläget. NVI-hösten, om vuxeninstitutets kurser. Övermark förr. Filmbilder från 1960-talet. Sport med aktuella intervjuer: Johannes Brännback och Peter Sundlin.
56 minuter