18.1 2017

19.00 Aktualiteter. 19.15 Jordbruksaktuellt, med ÖSP ordf Tomas Långgård. 19.30 Besök på Söff. 19.45 Hockey. Sammandrag Kraft - KuRy
1 timme