7.6 2017

19.00 Aktualiteter. Bland annat ny bok. 19.15 Skolavslutning. Från YA. 19.30 Studentdimissionen. 19.55 Sport. Från Tomatspelen. 21.00 Repris.
1 timme och 15 minuter