21.6 2017

19.00 Aktualiteter, bland annat soppdag i Blaxnäs. 19.15 Naturprogram. Med Hans Hästbacka. 19.35 På vandring. Samtal med Tom Sörhannus. 19.50 Sport. Ärevarvet och fotboll.
1 timme och 5 minuter