20.9 2017

19.00 Aktualiteter, bl.a om Folkhälsan- bygget. 19.20 Föreningen Norden har firat. 19.30 Janne 70. Tillbakablickar med När-TV:s medarbetare Jan-Erik Widjeskog. 20.00 Fotboll. Sammandrag Kraft - GBK.
1 timme och 15 minuter