Fullmäktige 11.12 2017

Fullmäktige. Budgetmöte
2 timmar och 30 minuter