27.12 2017

Året som gått 2017. Sammandrag av händelser under året inom olika sektorer, ett allmänt sammandrag, kultur, natur, sommar och sport. Även föreningars och företags nyårs- hälsningar.
1 timme och 51 minuter