31.1 2018

19.00 Aktualiteter. Ulla-Maj Wideroos om valet. 19.15 Närpesbor. Hemma hos Susanne Jerkku. 19.45 Minnen från 1918. 19.55 Hockey.Sammandrag Kraft - Kiva.
1 timme och 10 minuter