6.6 2018

19.00 Aktualiteter, bl.a. om sammanslagningsfrågor. 19.25 I riksdagen. Från grönsaks- odlarnas besök. 19.40 Skolavslutningar. Med bl.a studentdimission. 20.05 Fotboll. Sammandrag Kraft-KuFu 20.10 Gymnastik för äldre.
1 timme och 25 minuter