13.6 2018

19.00 Aktualiteter. 19.20 På cykelrunda i Yttermark. 19.30 Naturprogram. Med Hans Hästbacka. 19.45 Sport, med Tomatspelen och fotboll. 19.55 Gymnastik för äldre.
1 timme och 10 minuter