20.6 2018

19.00 Aktualiteter 19.15 Närpesbor. Denna gång Robert Simons. 19.35 Om Närpesnamnet. Hur gammalt är det? 19.55 Ärevarvet. 20.00 Fotboll. Sammandrag GBK-Kraft. 20.05 Gymnastik för äldre.
1 timme och 20 minuter