5.9 2018

19.00 Aktualiteter, bl.a brolyftet i Finby. 19.25 Om ängskalkoner. På Hemmanet i Övermark. 19.45 För 20 år sedan. 19.55 Fotbollssammandrag, Kraft - GBK.
1 timme och 7 minuter