20.2 2019

19.00 Aktualiteter. 19.25 Entreprenörsgala. Bilder och intervjuer. 19.40 Folkmusik på vändag. Gäster från Jeppo. 19.50 Pörtom parklopp. Rapport från kvällens tävling.
1 timme och 5 minuter