20.3 2019

19.00 Aktualiter, bl.a. biskopsval. 19.20 Musik. Med skolmusikkårens yngre grupper. 19.30 Närpesbor.Intervju med Maria Malm 20.00 Sport. Bilder från Månskensloppet 20.05 Gymnastik för äldre.
1 timme och 20 minuter