27.3 2019

19.00 Aktualiteter, bl.a. stadens bokslut. 19.25 Vår i naturen. Med Hans Hästbacka 19.45 Nostalgikonsert.Thomas Enroths orkester och solister. 20.00 Gymnastik för äldre.
1 timme och 20 minuter