10.4 2019

19.00 Aktualiteter, bl.a NVI:s vårutställning. 19.25 Närpesbor. Denna gång Helge Bodbacka. 19.50 Kyrkligt nytt. Bl.a. missions- samling i Luthergården.
1 timme och 20 minuter