1.5 2019

19.00 Aktualiteter. Bl.a. om Anders Norrbacks första dagar i riksdagen, om en sudanes i Närpes och om pensionärssamling i FH-salen. 19.25 1 maj-paraden och konsert. Med skolmusikkåren. 19.40 Manskören sjunger in våren. 19.45 Körkonsert. Mixta-kören och kören "Vi norrifrån".
1 timme och 10 minuter