29.5 2019

19.00 Aktualiteter, bl.a val- kommentarer 19.15 Kantor i pension. Sam Lindén avtackades. 19.30 Musik. Från Legatos avslutnings- konsert. 19.50 Fullmäktigeklipp
1 timme och 10 minuter