2.10 2019

19.00 Aktualiteter. 19.25 Fusionsfrågan Närpes-Kaskö. 19.40 Minnesträning. Intervju med Jonas von Essen. 19.50 Sport med fotboll och ishockey. 20.05 Gymnastik för äldre.
1 timme och 22 minuter