9.10 2019

19.00 Aktualiteter. 19.15 I konsthallen. Porträttmålare på besök. 19.30 I sommarskogen. Om natur- skyddsområde i Pjelax. 19.50 Sport. Sammandrag KuRy-Kraft. 20.00 Gymnastik för äldre.
1 timme och 15 minuter