20.11 2019

19.00 Aktualiteter 19.15 Fusionsavtalet Närpes-Kaskö. Fullmäktigeklipp 19.40 Bilder från förr 19.50 Hockey 20.00 Gymnastik för äldre.
1 timme och 15 minuter