Blommande midsommar

Årets midsommarhelg blir tydligen ganska sval men de vildväxande blommor som ger midsommarstämning finns i riklig mängd. Längs vägkanterna blommar hundlokor, vicker, smörblommor, midsommarblomster, blåklocka och många andra vilda växter, i skogen kan man nu med lite tur hitta nyss utslagen nattviol bland de mer vanliga små vita skogsblommorna. Liljekonvaljerna börjar redan bli utblommade men finns kvar blommande på skuggiga ställen.

fredag, juni 21, 2019