Första transporterna kom till Kalax vindkraftspark

På torsdagen kom de första stora transporterna till vindkraftsområdet i
Kalax. Det var två torndelar som kom på eftermiddagen i en första transport
och en till med två delar mot kvällen. Bilden togs när transporterna närmade sig rondellen i Näsby. Man passerade rondellen på vänster sida och det gick bra.

torsdag, maj 14, 2020