Första vingarna uppe

De tre stora vingarna har lyfts upp och fästs på det första av de 25 vindkraftverk som i sommar ska byggas i Övermark. Kraftverken är drygt 200 m höga och vindkraftsparken placeras i skogen mellan Övermark och Rangsby. I vinter väntas vindkraftverken börja producera el.

fredag, juni 28, 2019