Isfritt

Lagom till 1 maj är det nu isfritt både i skärgården och ute till havs. När bilden togs på söndagen syntes ingen is från Öskata fiskehamn i Nämpnäs. Det fanns gott om sjöfåglar i vattnet, som ejdrar och vigg och många måsfåglar.
 

söndag, april 29, 2018