Positivt bokslut

Närpes stad kunde presentera ett gott bokslut vid onsdagens pressinfo. Ett årsbidrag på 4,8 miljoner, vilket är 1,8 miljoner bättre än budgeterat. Detta visar på ett överskott om 1 milj 853.000 euro. -Det är ett positivt bokslut, när man ser på hur andra kommuner har det så har det gått väldigt bra för oss, säger stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård. Med vid infon fanns även t.f stadsdirektör Björn Häggblom, ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén och tf förvaltningsdirektör Mikaela Liljedal. Övrig media deltog på distans.

onsdag, april 1, 2020