26.10 2016

19.00 Aktualiteter, bl.a. från FN- dagen. 19.10 Höst i naturen. Med Hans Hästbacka. 19.30 Allsång i Norrnäs. Från söndagen. 19.35 NOK jubilerar. 60 år sedan orienteringsklubben bildades. 19.50 Rockmusik.
1 timme och 7 minuter