2.11 2016

19.00 Aktualiteter. 19.15 Intervju.Om stadsstyrelsens möte. 19.25 På dialekt. Med Hanna Lagerström. 19.40 I rätten förr. Om häradsrätterna. 19.55 Svenska veckan.
1 timme och 5 minuter