1.3 2017

19.00 Aktualiteter. 19.10 I företaget. Moto-Check i Norrnäs 19.35 Körsång. Från sydösterbottnisk konsert. 19.45 Nostalgiskt. Träff med Magnum Bonum.
1 timme och 1 minut