4.4 2018

19.00 Aktualiteter. 19.05 Påskens händelser. 19.10 Närpesbor. Denna gång intervjuas Christine Rosenback. 19.45 Ny veterinärklinik. Med veterinär Marit Seimar.
1 timme