14.3 2019

19.00 Aktualiteter. 19.20 Skolstart. På måndagen inleddes skolåret. 19.35 Finlandssvenska mästerskap. FSOM vid Verkan. 19.55 Fotboll. Bilder från NIK-Kraft.
1 timme och 12 minuter