30.10 2019

19.00 Aktualiteter. 19.10 Nybyggt för vården. Rundvandring. 19.30 Musik. Klipp från konserter. 19.40 Hockey. Sammandrag Kraft-KoMu. 19.45 När-Krist. Från samlingen med Sebastian Stakset. 20.05 Gymnastik för äldre.
1 timme och 20 minuter