13.11 2019

19.00 Aktualiteter 19.20 Närpesbor. Denna gång Elisabet Asplund. 19.40 Fredspräst. Om Edvin Stenwall. 19.50 Hockeyintervju. 19.55 Gymnastik för äldre.
1 timme och 5 minuter