15.1 2020

19.00 Aktualiteter. 19.15 På revy. Klipp från Pörtomrevyns premiärkväll. 19.25 I sommarskogen. Naturprogram från 2019. 19.45 Hockeysammandrag Kraft-Virkiä.
1 timme