Vintersvanar

Den ovanligt milda vintern har gjort att en del svanar stannat kvar i våra trakter. Bland annat som här vid Pjelax fjärden där ett 20-tal svanar hållit till på senare tid. Fjärden är fortfarande isfri vilket gjort att svanarna kunnat fortsätta söka föda. Också olika sjöfåglar har i mindre mängd valt att stanna kvar tillsvidare. Det är en rätt ovanlig naturupplevelse att stå vid en isfri fjärd och titta på fåglar.

fredag, januari 24, 2020